Úvod Základní údaje o Štrbském plesu

Základní údaje o Štrbském plesu

Štrbské pleso

 

O skutečné kráse Štrbského plesa svědčí mimo jiné fakt, že tato lokalita byla mezi 77 přírodními památkami, ze kterých se vybíralo sedm nových přírodních divů světa. Štrbské pleso bohužel nepostoupilo do finále. Ovšem to mu na kráse rozhodně neubírá.

Štrbské pleso je nejnavštěvovanějším tatranským jezerem. Je hrazeno ledovcovou morénou a není tu žádný viditelný odtok ani přítok. Vznik plesa zapříčinilo tání Mlynického ledovce, který ve čtvrtohorách postupoval celou Mlynickou dolinou. 

Štrbské pleso – osada

Osada Štrbské Pleso je jednou z částí obce Štrba. Dalšími dvěma částmi jsou Tatranská Štrba a Štrba. Štrbské Pleso je nejvýše položenou osadou Slovenska.

Štrbské Pleso je turisticky velmi zajímavé a má mezinárodní význam. Každoročně sem přijíždí mnoho návštěvníků, a to jak v létě, tak v zimě. Je tu oblíbené zimní středisko Ski Štrbské Pleso, ale také tu je lázeňská léčebna.

Zakladatelský počin této osady představuje lovecká chata Jozefa Szentiványiho, která byla postavená roku 1872. O tři roky na to se na popud Uherského karpatského spolku začaly stavět turistické ubytovny. Od roku 1885 má Štrbské Pleso statut léčebných lázní. Od té doby přibývá ubytovacích a restauračních kapacit.

Štrbské pleso - jezero

Štrbské pleso najdete na jižní straně Vysokých Tater na Slovensku, konkrétně na místě, kde se spojují Furkotská a Mlynická dolina na konci hřebenu Soliska.

Jde o morénové ledovcové jezero (neboli pleso), které leží v nadmořské výšce 1346,6 m.n.m. Jeho rozloha je 19,76 ha. Hloubka tu dosahuje až 20 metrů. Rozměry jezera jsou 640 x 600 metrů.

Obecně o Vysokých Tatrách

Vysoké Tatry, pod které Štrbské pleso spadá, jsou nejvyšším pohořím na Slovensku. Slovenská část má 260 km2, zbylá část (81 km2) se nachází v Polsku. Geomorfologicky jde o podcelek Východních Tater, které jsou oddělené od Belianských Tater na východě, Podtatranskou kotlinou na jihu, Spišskou Magurou na severu a Kôprovou dolinou na západě.

Vysoké Tatry jsou tvořené žulou, ojediněle se objevuje i krystalická břidlice. Žula byla rozdrcená horotvornými procesy a vznikl tzv. Mylonit, který na pohoří vytváří pásy, které snadno podléhají zvětrání.

Vysoké Tatry se staly prvním národním parkem na Slovensku, a to roku 1949. V roce 1993 byly Vysoké Tatry prohlášené organizací UNESCO „Biosférickou rezervací Tatry“.

Tatranská příroda je rozmanitá a území je rozdělené do několika vegetačních pásem - podhorský stupeň, horský, subalpínský a alpínský.

Není zde příliš bohatá flóra. Půda je totiž dost kyselá. Ovšem fauna je pestrá. Najdete zde 115 druhů ptáků a 42 druhů savců.


Diskuse (0 komentářů)

Nový příspěvek
Copyright 2006–2023 © Štrbské pleso
Kontakty